Duyurular

...

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Aday Öğrenci Bilgi Formu

SAYIN ADAY,

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Ön Kayıt: 18–19-20 Ağustos 2014

Ön kayıtlar için 2014 YGS sonucunda, tüm adaylardan puan türlerinin birinden en az 180 ve ya daha fazla YGS puanı almak koşulu aranır.


ÖN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 

1- 2014 YGS Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı ve fotokopisi,

2- 2 Adet, Son 6 (altı) ay içerisinde, önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

3- Adayların mezun olduğu alanı belirtir diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

Not: Ön Kayıt adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Postayla kayıt kabul edilmeyecektir.


SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

 

- Ön kayıt yaptıran adaylar 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 14.00’de Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı binası önünde ilan edilecek olan listelerden sınav salonlarını öğrenebilirler.

- İlan edilen programa göre adayların belirtilen saatte ve salonda hazır bulunmaları gerekir. Adayların sınava giriş belgelerini ve fotoğraflı kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, vs.) yanlarında getirmeleri ve görevlilere göstermeleri zorunludur.

- Fotoğraflı özel kimlik kartı olmayan veya kimlik kartından kuşku duyulan (yıpranma, silinme, fotoğrafın adaya benzememesi vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ :

25 Ağustos 2014- Pazartesi

I. Aşama Sınavı

  • Desen Sınavı

Saat: 10.00 -12.00 (Sabah)

Saat: 13.00-15.00 (Öğleden Sonra)

26 Ağustos 2014 Salı

I. Aşama Desen Sınavı Değerlendirme Sonuç İlanı

27 Ağustos 2014 -Çarşamba

II. Aşama Sınavı

  • Çizim ve Kompozisyon Sınavı

Saat: 10.00 -12.00

29 Ağustos 2014 Cuma

  • Kesin Sonuçların İlan Edilmesi

Saat: 16.00

Not: Başvuru sayısına göre yukarıda belirtilen sınav saat ve gruplarında değişiklik yapılabilir.


I. AŞAMA: DESEN SINAVI:

Desen Sınavı: Bu sınavda adayın, görme becerisi, algılama düzeyi ve doğru çizebilme yeteneği ölçülür.

Bu sınav tek bölümden oluşan bir sınavdır ve 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden, 50 ve üstü alan adaylar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.


II. AŞAMA: ÇİZİM VE KOMPOZİSYON SINAVI:

Çizim ve kompozisyon sınavında adaylardan, verilecek problem bağlamında sınav salonunda nesnelerle düzenlenmiş bir mekândan çizgi, leke, doku vb. gibi sanatsal elemanlarla bir kompozisyon oluşturmaları istenir.


DEĞERLENDİRME:
I. ve II. Aşama sınav puanları toplamının % 50’si Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak yerleştirme puanının (YP) belirlenmesinde kullanılacaktır. Hesaplama sonunda adaylar en yüksek yerleştirme puanından başlamak üzere sıralanacak ve ilk kırk (40) aday asıl,  yirmi (20) aday yedek olarak belirlenecektir. Yerleştirme puanı, ÖSYM’nin 2014 Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

Hesaplama sonunda adaylar en yüksek Yerleştirme Puanından başlamak üzere sıralanacak ve ilk kırk (40) aday asıl,  yirmi (20) aday yedek olarak belirlenecektir. 


KAZANANLARIN KESİN KAYITLARI:

Asıl adaylar, kesin kayıtlarını Çukurova Üniversitesi 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi dâhilinde olmak üzere 08 Eylül 2014 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle yaptıracaklardır. Kesin kayıtlarını yukarıdaki süre içerisinde yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar kayıt hakkı kazanır.

Yedek Adaylar: 08 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde kesin kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar yedek aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.  08 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai saati bitiminden (Saat:16.45) sonra 1. Sıradan başlamak üzere yedek adaylar;  kayıt sıralarını Ç.Ü. Rektörlük Öğrenci İşlerinden kendileri takip edeceklerdir.

Bu konuda sorumluluk aday öğrenciye aittir.


ADAYLARDAN SINAV İÇİN İSTENEN MALZEMELER:

 

- Bir (1) Adet 50x70 cm. boyutlarında duralit-kontrplak- mukavva v.b. sert altlık  (I. ve II. Aşama Sınavı için)

- Kurşun kalem, silgi, açacak, kıskaç.( I. ve II.  Aşama Sınavları için)


NOT
:

1- Üniversitemizde Yabancı Dil İngilizcedir. Bölümümüze kesin kayıt yaptıran öğrenciler 1. yıl okunmakta olan Yabancı Dil dersini İngilizce alacaklardır.    

2- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. Yıl Lisans programı ortaktır. 1. yılsonunda öğrenciler Resim, Heykel, Grafik Anasanat Atölyelerine “Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Anasanat Atölyelerinin Seçimine ve Değişimine İlişkin Yönerge” sine bağlı olarak (başarı ve tercih sıralaması dikkate alınarak) Bölüm Kurulu Kararı ile yerleştirilirler. 1.yıl öğrencilerine duyurusu yapılan yönergeye göre; öğrenciler, 1.yılsonunda yapılacak olan bu dağılıma uymakla yükümlüdür.