Duyurular

...

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Hakkında

Not: 2014-2015 kontenjanları için YÖK’ten onay geldikten sonra gerekli duyurular yapılacaktır.

2547 sayılı Kanunun Kaynak Aktarımı başlıklı 10 uncu maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarına kaynak aktarımı yapılmaktadır.  

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde, mali kaynak sorunu nedeniyle, değişime katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak burs ve ödemeler konusu; 23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik"in Özel Burslu ya da Burssuz Öğrenci Değişimi başlıklı 21 inci ve Değişim Talebi başlıklı 28 inci maddeleri uyarınca 11.06.2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Programdan burslu olarak yararlanacak öğrencilerin ve destek alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde yükseköğretim kurumlarının dikkate alması gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. 

1-Değişimden burslu olarak yararlanacak öğrencilerin seçimlerinin not ortalamalarına göre program bazlı yapılması,

 2-Öğrenciler için burslu değişim süresinin bir dönem (bir yarı yıl) olması,

3-Değişim için seçilen öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gideceği yükseköğretim kurumundaki eğitim diline ilişkin dil skoruna göre sıralama yapılması ve dil şartını sağlamayanların sıralamaya alınmaması,

4-Öğretim elemanı hareketlilik planında belirtilen değişim süresinin en çok 3 (üç) hafta olarak belirlenmesi. 

Bu çerçevede burslu sıralaması dışında kalan ve söz konusu Yönetmelik kapsamında değişime katılmayı talep eden diğer öğrenci ve öğretim elemanlarının da burssuz ve ödeneksiz olarak, değişime katılması uygun bulunmuştur. 

Bu çerçevede Mevlana Değişim Programı Yönetmeliğinin "Değişim Talebi" başlıklı 28 inci maddesi ve Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in "Kaynak Aktarımı" başlıklı 4 üncü maddesi, "Öğrenci Bursları" başlıklı 7 inci maddesi ve "Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler" başlıklı 8 inci maddeleri ile 11.06.2014 tarihli Yürütme Kurulu kararında belirlenen hususlar da dikkate alınarak; yükseköğretim kurumlarının Başkanlığımıza ilettiği öğrenci ve öğretim elemanına ilişkin değişim talepleri değerlendirilmiş ve konuya ilişkin yazılar yükseköğretim kurumları bünyesindeki Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerine iletilmiştir.  

Değişim için başvuran öğrenci ve öğretim elemanlarının konuyla ilgili koordinatörlüklerle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Akademik Personele Yapılacak Ödemeler Konusunda YÖK tarafından Bilgilendirme

Not: Öğretim görevlileri ve okutmanlara verilecek günlük yevmiye, araştırma destekleri günlük yevmiye miktarıdır.