Duyurular

...

2014 - 2015 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Kontenjanları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.

4- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5- Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Otomotiv Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ayrıldıkları kurumdan İngilizce muafiyet sınavını başarmış olmaları veya üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programından muaf olmak kriterleri olan TOEFL (Kalem kağıt) 510, TOEFL kompozisyon (TWE) 3,5, TOEFL (bilgisayar) 130,  IBT-64, KPDS 60, ÜDS 60, YDS 60. IELTS 5,5, FCE C puan türlerinden birisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSYS YERLEŞTİRME Sınav Sonuç belgesinin onaylı veya internet çıktısı.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 25 Temmuz 2014, diğer Fakülte/Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için 15 Ağustos 2014 tarihine kadardır.

- Başvurular, aşağıda iletişim bilgileri bulunan, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için ilgili Yüksekokul Müdürlüklerine, Fakülteler için ilgili Fakülte Dekanlıkların, Devlet Konservatuvarı için Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

2014-2015 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLERİN BAŞVURULACAĞI BİRİMLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİMLER

ADRES

TELEFON

Diş Hekimliği Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 73 30

Eğitim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 64 34

0322-338 64 35

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 64 25

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 71 15

İkt.İda.Bil.Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 72 54

İlahiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 69 72

Hukuk Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 70 03

Müh-Mim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 70 50

Su Ürünleri Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 60 74

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 60 72

Ziraat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 63 59

Devlet Konservatuvarı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 62 64

İletişim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 67 77

Adana Sağ.Y.O.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 64 84

Bed Eğt.Ve Sp.Y.O.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 70 01

Karataş Turz.Y.O.

Bahçe Beldesi, 01903 Karataş- ADANA

0322-696 84 01

Adana MYO

Beyazevler Kampüsü 01160 Çukurova / ADANA

0322-226 41 60

Ceyhan MYO

Ceyhan / ADANA

0322-613 53 50

Karaisalı MYO

Karaisalı / ADANA

0322-551 20 57

Kozan MYO

Çanaklı Mah. Şehit Şefik Uçak Sk. Kozan/ADANA

0322 516 54 77

İmamoğlu MYO

İmamoğlu/ADANA

0322-891 25 20

Yumurtalık MYO

Yumurtalık /ADANA

0322-671 26 73

Pozantı MYO

Pozantı /ADANA

0322-581 21 80

Sağlık Hiz.MYO

Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Sarıçam/ADANA

0322-338 65 38

Teknik Bilimler MYO

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sarıçam/ADANA

0322-394 52 34

Yatay Geçiş Takvimi için tıklayınız.

Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.