Duyurular

...

"İş Güvenliği Uzmanları" ile "İşyeri Hekimi" Belgeli Personelimizin Dikkatine

"İş Güvenliği Uzmanları" ile "İşyeri Hekimi" Belgeli Personelimizin Dikkatine

Üniversitemiz bünyesinde kurulan dört adet “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda görev almak isteyen (A), (B) veya (C) sınıfı belgeli “İş Güvenliği Uzmanları” ile “İşyeri Hekimi” belgeli hekimlerimizin aşağıda adres ve telefon bilgileri olan “Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü – ÇİSAM’ne 21-25 Temmuz 2014 Tarihlerinde ve 10.00-16.00 saatlerinde yazılı olarak başvurmaları gereklidir.


ÇİSAM
Ç.Ü. Medikososyal Merkezi
B Girişi Kat:2
Tel: 2372