Duyurular

...

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Sonuçları

DUYURU

 

Fakülte Yönetim Kurulunun 06.08.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Fakültemize yurt içinden yapılan yatay geçiş başvuruları sınıf koordinatörlerinden oluşan komisyon tarafından incelenmiş ve “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumlar arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda yatay geçişi uygun görülen, aşağıda adı soyadı ve Fakülteleri belirtilen öğrencilerin Fakültemize yatay geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

 

Dönem II’ye Asil

1

Füsun Parlakyiğit

 K.Sütçü İmam Üniv.

6. Ders Kurulunu almak ve başarılı olmak koşuluyla

2

Merve Duymaz

Mersin Üniv.

6. Ders Kurulunu almak ve başarılı olmak koşuluyla

3

Ahmet Yetkin

Ondokuz Mayıs Üniv.

 

 

4

Zeynep Tan

İnönü Üniv.

 

 

 

Dönem II’ye Yedek

1

Dila Esranur Saraçoğlu

Ondokuz Mayıs Üniv.

 

2

Sahra Acır

Adnan Menderes Üniv.

6. Ders Kurulunu almak ve başarılı olmak koşuluyla

3

Ayşe Nur Kozan

Karadeniz TeknikÜüniv..

4.ve 6. Ders Kurulunu almak ve başarılı olmak koşuluyla

4

Sercan Açıkbaş

Karadeniz TeknikÜüniv

4. ve 6. Ders Kurulunu almak ve başarılı olmak koşuluyla

 

Dönem III’e Asil

1

Volkan Arıcı

Gazi Üniv.

 

2

Gülizar Şaşmaz

İzmir Katip Çelebi Üniv.

 

3

Berke Yeşiltaş

Gaziantep Üniv.

 

4

Seviç Hiçyakmazer

Mersin Üniv.

Hücre Doku Zedelenmesini Ders Kurulu almak ve başarılı olmak koşuluyla

 

Dönem III’e Yedek

1

Esin Günay

İzmir Katip Çelebi Üniv.

2

Emre Sezici

Gaziantep Üniv.

3

Fatma Duygu Gürler

Adnan Menderes Üniv.

4

Songül Varış

Gaziantep Üniv.

 

Dönem IV’e Asil

 1

Mehmet Görkem Aksoy

Osmangazi Üniv.

 2

Ramazan Sartık

Mersin Üniv

 3

Haydar Tümkaya

Gaziantep Üniv.

 4

Onur Gündoğdu

Mersin Üniv.

Dönem IV’e Yedek

 1

Cemil Pehlivanoğlu

Mustafa Kemal Üniv.

 2

Yeşim Gözübol

Necmettin Erbakan Üniv.

 3

Hakan Aktan

Abant İzzet Baysal Üniv.

 4

Eda Erden

Adnan Menderes Üniv.

Dönem V’e Asil

1

Ubeydullah Küçükakçalı

Fatih Üniv.

2

Koray Görkem Saçıntı

Gaziantep Üniv.

3

Aslı Bıyıklı

İnönü Üniv.

4

Emre Utkan Büyükceran

GATA

Dönem V’e Yedek

1

Ayşegül Barak

Mersin Üniv.

2

Müzeyyen Aslı Ergözoğlu

Adnan Menderes Üniv.

3

Sezgin Akyıldız

Mustafa Kemal Üniv.

4

Zeynep Duygu Yeniçeri

Mustafa Kemal Üniv.