Duyurular

...

2014 - 2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişim Sonuçları

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişim Sonuçları

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı gelen öğrenci değişim sonuçları için tıklayınız.

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı giden öğrenci değişim sonuçları için tıklayınız.

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişime katılacak öğrencilere yapılacak burs ve ödemeler konusu 11.06.2014 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile;

• Öğrenciler için burslu değişim süresi bir dönem (bir yarı yıl) olacaktır.
• Burslu sıralaması dışında kalan ve söz konusu Yönetmelik kapsamında değişime katılmayı talep eden diğer öğrenciler de burssuz ve ödeneksiz olarak, değişime katılabilecektir.
Değişimde bulunacak öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler aşağıdadır:

Değişimden önce hazırlanması gereken belgeler:
1. Öğrenim Protokolü (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir)
2. Öğrenci Kabul Belgesi (Ofisimiz tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.)
3. Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu'na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.)
4. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
5. Öğrenci Beyannamesi

Değişimden sonra hazırlanması gereken belgeler:
1. Öğrenci Katılım Belgesi
2. Öğrenci Nihai Raporu

2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenciler için Adım Adım Değişim Süreci aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Adım Adım Öğrenci Değişimi

Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolleri

Öğrenim protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi derslerin yerine alınacağı ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.

Öğrenci Değişimi Esasları ve Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin öğrenim protokollerini Bölüm/Program Mevlana Koordinatörleri ile birlikte hazırlamaları ve Öğrenim Protokolünde öğrencilerin dönem tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Pasaport ve Vize İşlemleri

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilere, Pasaport Harcı Muafiyeti ve Vize İşlemleri için Ofisimiz tarafından yazı verilecektir. Vize başvuruları, gidilecek ülkenin büyükelçiliği / konsolosluğuna yapılacaktır. Detaylı bilgi için ilgili büyükelçiliğin / konsolosluğun web sayfalarına bakınız.

Öğrenciler İçin Pasaport Harcı Muafiyet Formu Örneği
Vize İşlemleri için Öğrencilere Verilecek Yazı Örneği

Mevlana Değişim Programı TL Hesabı Açılması
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin Ziraat Bankası’ndan Mevlana Değişim Programı Türk Lirası hesabı açtırmaları gerekmektedir.
Öğrenim protokollerinin hazırlanmasının ardından Çukurova Üniversitesi ile Öğrenci arasında Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi imzalanacaktır.

Çukurova Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü