Duyurular

...

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Değişim Sonuçları

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Değişim Sonuçları

2014-2015 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı öğretim elemanı değişim sonuçları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Mevlana Değişim Programı Gelen Öğretim Elemanı Değişim Sonuçları için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı Giden Öğretim Elemanı Değişim Sonuçları için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulunun “Değerlendirme Sonuçları Hakkındaki” duyurusuna istinaden, 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde, mali kaynak sorunu nedeniyle, talep edilen kontenjanların tümünü karşılayacak yeterli bütçe aktarılamamıştır.

Yükseköğretim Kurulu ayrıca değişim sürelerini öğretim elemanları için 3 aydan maksimum 21 güne indirmiş ve Dil bilgisini belgelemek koşulunu getirmiştir.

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişime katılacak öğretim elemanlarına yapılacak burs ve ödemeler konusu ve programdan burslu olarak destek alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde 11.06.2014 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile aşağıdaki hususlar belirlenmiştir:

• Değişim için seçilen öğretim elemanlarının gideceği yükseköğretim kurumundaki eğitim diline ilişkin dil skoruna göre sıralama yapılması ve dil şartını sağlamayanların sıralamaya alınmaması,

• Burslu sıralaması dışında kalan ve söz konusu Yönetmelik kapsamında değişime katılmayı talep eden diğer öğretim elemanları da burssuz ve ödeneksiz olarak, değişime katılabilecektir.

Yükseköğretim Kurulu Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik gereği değişimde bulunacak öğretim elemanlarının hazırlaması gereken belgeler aşağıdadır:

Değişimden önce hazırlanması gereken belgeler

1. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam 6 saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak 6 saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.
Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Öğretim elemanı hareketliliğinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, hareketliliğin kapsamı, süresi ve şartları gerekli durumlarda YÖK Yürütme Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir.

Öğretim elemanı hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim elemanı tarafından hazırlanan, Mevlana Öğretim Elemanı Hareketliliği Planı'dır. Söz konusu Planda, öğretim elemanının yapacağı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu plan, öğretim elemanının kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Elemanı Hareketliliği Planı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yurtiçi Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanının hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir.

2.Yabancı dil seviyesine sahip olma: Yükseköğretim Kurulu Mevlana Değişim Programı 2014-2015 Akademik Yılı yönetmeliği gereği programdan yararlanacak öğretim elemanlarının dil belgesi sunması zorunludur. Eğitim dili Türkçe olan yükseköğretim kurumlarına gidecek olan öğretim elemanlarının dil belgesi sunması gerekli değildir.

3.Öğretim elemanının seyahat planlamasını yapması ve seyahat belgesinin bir nüshasını Koordinatörlüğe iletmesi

4. Mevlana Değişim Programı hesabı açılması: Ziraat Bankasından TL hesabı açtırılması gerekmektedir.

5. Görevlendirme yazısının çıkartılması: Bağlı bulunulan akademik birimden Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na üst yazı gönderilmesi gerekmektedir.

6. Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi: Görevlendirme yazısı çıktıktan sonra Çukurova Üniversitesi ile Öğretim Elemanı arasında imzalanır.

Değişimden sonra hazırlanması gereken belgeler :

7. Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

8. Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

9. Seyahat Belgeleri (uçak bileti, uçuş kartları, orijinal bilet faturası)

Not: Yükseköğretim Kurulu Mevlana Değişim Programı Yönetmeliği gereği Mevlana Değişim Programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim elemanları üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar.

Saygılarımızla,
Çukurova Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü