Duyurular

...

4-B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleşen Adayların İsim Listesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 2014 KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle 4-B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların isim listesi aşağıdaki linktedir.


4-B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların isim listesi

 

NOT: KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1- TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN ALINAN HEYET RAPORU

2- 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

3- DİPLOMANIN NOTER TASDİKLİ SURETİ

4- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

5- VUKAATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

6- SABIKA KAYDI

7- ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK TERHİS BELGESİ

8- ÇALIŞAN ADAYLAR İÇİN SON MAAŞ BORDROSU

 

BAŞVURULAR 24.11.2014 - 28.11.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

 

BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER 01.12.2014 TARİHİNDE

GÖREVE BAŞLATILACAKLARDIR.

 

ANILAN TARİHE KADAR HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN

BAŞVURUDA BULUNMAYANLAR GÖREVE BAŞLATILMAYACAKTIR

 

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.