Duyurular

...

Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman Başvurusu Öndeğerlendirme Sonucu

Öğretim Görevlisi Başvurusu Öndeğerlendirme Sonucu 10122014

Fakülteler
İlahiyat Fakültesi
       Temel İslam Bil. Böl. Arap Dili ve Belagatı ABD
       Temel İslam Bil. Böl. Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Tıp Fakültesi

Yüksekokullar

Yabancı Diller YO Okutman
Adana MYO Emlak ve Otomotiv Yönetimi Programı
Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi Programı

Rektörlük
Okutman