Duyurular

...

Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı 12122014

Fakülteler
İlahiyat Fakültesi
       Temel İslam Bil. Böl. Arap Dili ve Belagatı ABD
       Temel İslam Bil. Böl. Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Tıp Fakültesi

Yüksekokullar
Adana MYO Emlak ve Emlak Yönetimi Programı
Sağlık Hizmetleri MYO Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü


Rektörlük
Okutman