Duyurular

...

Ç.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yatay Geçiş Değerlendirme Sonucları


Ç.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Kurumlararası Yatay Geçiş Değerlendirme Sonucları

 

Aşağıdaki listede belirtilen öğrencinin “Ç.Ü. Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” hükümleri uyarınca, eğitim-öğretim planlarımızda bulunan intibak derslerini alması koşuluyla 2014-2015 öğretim yılı Bahar Yarıyılına yatay geçişi uygun görülmüştür.

S. No

Programı

Adı Soyadı

Sonuç

Not

1

Elektrik (İ.Ö.)

Onur KOCAYILMAZ

ASIL

İntibak derslerini alacak

 

 
Aşağıdaki listede belirtilen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla, eğitim-öğretim planlarımızda bulunan intibak derslerini alması koşuluyla 2014-2015 öğretim yılı Bahar Yarıyılına yatay geçişi uygun görülmüştür.

S. No

Programı

Adı Soyadı

Sonuç

Not

1

Elektronik Teknolojisi

Harun BİNİCİ

ASIL

İntibak derslerini alacak

2

Elektronik Teknolojisi

Kerim BOLAT

ASIL

İntibak derslerini alacak