Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Hakkında

 Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yaptırılması talebimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulunun 20.04.2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, sınavlar için son başvuru tarihi 01.06.2015 olarak belirlenmiştir.

 İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Üniversitemiz web sitesinde yayımlanmıştır. 

1-) Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. 

2-) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

3-) İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

4-) Başvurular 18 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak olup1 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere, Rektörlük Yazı İşlerine kapalı zarf içinde aşağıdaki dilekçe örneği ile yapılacaktır.

5-) Sürenin sona ermesine müteakip, başvuruların değerlendirilmesi 15 gün içinde tamamlanarak, aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri, 3 gün içinde Üniversitemiz web sitesinde yayımlanacaktır.

6-) Web sitesinde ilan edilen aday listelerine, 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar, Sınav Kurulunca 10 iş günü içinde karara bağlanacaktır.

7-) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

8-) Yazılı sınavlarda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar.

Başvuru Dilekçesi 

Çukurova Üniversitesi 2015 Merkezi Sınav Başvurusu Görevde Yükselme

Çukurova Üniversitesi 2015 Merkezi Yazılı Sınav Başvurusu Ünvan Değişikliği

Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınav Konu Başlıkları

 Merkezi Sınav Kurul Kararı