Duyurular

...

Akademik Teşvik Ödeneği Bilgilendirme


Ç.Ü. Akademik Teşvik Komisyonu Nihai Kararlar

AKADEMİK TEŞVİK YARDIM

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Yayınlarımı girdikten sonra ham puanın hesaplanmasında sorun yıyorum?

Cevap: Yazarlar listesini yayın yazarları tablosundan silerek yeniden ekleyin ve sonrasında değişiklikleri kaydediniz.

Soru 2: Atıf sayılarımı nerden bulabilirim?

Cevap: Atıf sayılarınızı Scholar, Web of Science, Science Direct ve Google Akademik ‘ten bulabilirsiniz.

Soru 3: Bilimsel kitabın tümünü yazdım puan vermiyor?

Cevap: Yönetmelikte araştırma kita(Tez hariç) olarak geçtiği için sistemimize bu şekilde aktarılmış ve puanlama bu seçenek ile yapılmıştır. Kitabınız araşrma kitabı ise bu seçimi yaparak puanlandırma yapabilirsiniz.

Soru 4: Tezime (Doktora/Bütünleşik doktora) yapılana atıflar nereden gireceğim?

Cevap: Öğrenim Bilgisi bölümünde atıf sayılarını girebilirsiniz. Atıf sayıları ekranında verilen yerler dışında tezinize ait atıflar (örneğin diğer bir tezden) sayı olarak girilemez.

Soru 5: Makaleme diğer bir tezden atıf yapılmış bunu sayı olarak girebilir miyim?

Cevap: Atıf sayıları ekranında verilen yerler dışında eserlerinize yapılan atıflar (bir tezden) sayı olarak girilemez.

Soru 6: Araştırmama puan vermiyor?

Cevap: Araştırmada başlangıç ve bitiş tarihleri arasında en az 90 gün olmalı yoksa hesaplamıyor.

Soru 7: Eski yayınıma atıf yapılıyor ancak puanlamayı şu anki unvanıma göre yapmıyor?

Cevap: Atıflarda yayının yazıldığı dönemdeki unvan puanlamaya esas alınmaktadır.

Soru 8: Sisteme projenin bitirme yılını mı gireceğim sonuç raporunun tarihini mi gireceğim? (Sonuç raporu daha gelmedi)

Cevap: Projelerde 2015 Akademik Teşvik Yönetmelinin ilgili maddesi gereği, bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmaları puanlanacaktır.

Soru 9: Geçici görevli olduğum yere mi kadromun olduğu yere mi başvuru yapacağım?

Cevap: Maaşınızı aldığınız üniversiteye başvuru yapmanız gerekir.

Soru 10 : Yayınım kabul edildi ve doi numarası aldı ancak dergide basılmadı bu yayınıteşvik için kullanabilir miyim?

Cevap: Yayınızın doi numarası alması yeterli değildir. Basılmış olması gerekmektedir.

Soru 11: Editörlüğünü yaptığım derginin her sayısını ayrı kayıtlar olarak mı gireceğim?

Cevap: Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dâhil edilmez. Her sayıyı numarasını da belirterek ayrı ayrı giriniz.


Akademik Teşvik Başvuru Takvimi01-15 Ocak 2016

Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları

18-22 Ocak 2016

Başvuruların Ön İnceleme Heyetlerince İncelenmesi

25-29 Ocak 2016

Ön İnceleme Heyetlerinin Başvuru Değerlendirme Kararlarının Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonunda Değerlendirilmesi

01 Şubat 2016

Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu Nihai Kararlarının Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

02-08 Şubat 2016

Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu Kararlarına Karşı Senatoya İtiraz

09-15 Şubat 2016

İtirazların Senatoda Değerlendirilmesi ve Kesin Kararların İlanı

 GENEL İLKELER

1.       Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

2.       Devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine görevlendirilenler, vakıf üniversitelerindeki görevlendirmeleri devam ettiği sürece gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı teşvik başvurusu gerçekleştiremezler.

3.       Vakıf Üniversitelerinden Devlet üniversitelerine geçen öğretim elemanları, sadece devlet üniversitelerinde görev yaptıkları sürede gerçekleştirdikleri faaliyetleri için teşvik başvurusu gerçekleştirilebilir.

4.       Teşvik ödeneği başvurularında, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgelerinde sunulması zorunludur.

5.       Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunacak araştırmacıların “Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Beyan Formu” nu imzalı olarak sunmaları zorunludur.

6.       Öğretim elemanı başka bir kurumdan gelmiş ise, araştırmacının önceki kurumda gerçekleştirdiği ve üniversitemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerin belirtildiği “Kurum Değişikliği Beyan Formu” nun sunulması zorunludur. Ayrıca, YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği de gösterilir.

7.       Puanların hesaplanmasında, öğretim elemanının faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı esas alınır. Teşvik ödemesine esas faaliyetlerin gerçekleştirildiği yılda unvan değişikliği bulunan araştırmacıların, her bir faaliyetin hangi unvandaki kadroda iken gerçekleştirildiğinin belirtilmesine yönelik “Unvan Değişikliği Beyan Formu” nu sunmaları zorunludur.

8.       Araştırmacıların başvuruları, yalnızca araştırmacının çalışma alanlarına uygun Ön İnceleme Heyetleri tarafından değerlendirilebilir. Ön İnceleme Heyetleri, kadrosu kendi bölümlerinde olsa dahi faaliyetleri uzmanlık alanlarına girmeyen kişilerin başvurularını değerlendiremez. Kadrolarının bulunduğu birim veya bölümlerin dışındaki ön inceleme heyetlerine başvuruda bulunacak araştırmacıların, başvuru aşamasında kadrolarının bulunduğu bölüm veya birimden alacakları “Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu” nu sunmaları zorunludur.

9.       Üniversitemiz için Araştırma Temel Alanları aşağıda sunulmuştur. Başvurular bu temel alanlar ile ilgili olabilecek ön değerlendirme heyetlerinin bulunduğu birimlere yapılacaktır.

·         Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

·         Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

·         Filoloji Temel Alanı

·         Güzel Sanatlar Temel Alanı

·         Hukuk Temel Alanı

·         İlahiyat Temel Alanı

·         Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

·         Mühendislik Temel Alanı

·         Sağlık Bilimleri Temel Alanı

·         Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

·         Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

·         Spor Bilimleri Temel Alanı

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru Beyan Formu

Beyan Formu Unvan Değişikliği

Beyan Formu Kurum Değişikliği

Beyan Formu Alan Uygunluk