Duyurular

...

Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Programı

Detaylı Bilgi : http://gsf.cu.edu.tr/tr/Belgeler/dokumanlar/G%C3%9CZEL%20SANATLAR%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96ZEL%20YETENEK%20SINAVI%20DUYURU.pdf