Özel Öğrencilik Başvuruları (Güncellendi)

6 Şubat 2023 Tarihli Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle

Çukurova Üniversitesine Özel Öğrenci Kabulü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplara göre Üniversitemizin de deprem bölgesinde olması ve depremden etkilenmiş olmamız nedeniyle Özel Öğrenci kabul edemeyeceğimiz 22 Şubat 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun 27.2.2023 tarih ve 14836 sayılı “Depremden etkilenen illerdeki bir üniversitede kayıtlı olan öğrencilerin, ortaya çıkan zaruretler dolayısıyla yakınlarının bulunduğu deprem bölgesinde bulunan ve uygulamalı eğitimlere devam eden üniversitelerde de özel öğrenci olabilmelerine” ilişkin yazısı ile depremden etkilenenlere yönelik özel öğrencilik kabulü konusu tekrar değerlendirilmiştir.

Üniversitemizin mevcut durum ve koşulları da göz önünde bulundurularak Ek-1’de belirtilen depremden etkilenmiş üniversitelerde okuyup ikametgâhı veya geçici ikametgâhı Adana ilinde olan öğrencilerin; Üniversitemiz Senatosunun 20 Şubat 2023 tarihli toplantısında belirlemiş olduğu uygulama eğitimleri yüz yüze olarak verilen programlardan özel öğrenci kabul edebileceğimiz programlar ve bu programlara başvuru koşulları EK-2’de, öğrenci kabul edemeyeceğimiz programlarımız ise kabul edememe nedenlerimizle EK-3’te sunulmuştur.

Belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin, başvuru kabul edebilecek programlara Üniversitemizin eğitim-öğretim başlama tarihi olan 6 Mart 2023 tarihinden itibaren üç hafta içinde (Öğretmenlik Uygulaması II dersi kapsamında yapılacak olan Özel Öğrencilik başvurularının, Adana ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların eğitime başlamadan önce tamamlanması gerektiğinden dolayı en geç 10 Mart 2023 mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir) ilgili programın bağlı olduğu birime (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Konservatuar) şahsen başvurmaları esastır. Başvurular birimler tarafından Ek-2’de belirtilen koşullar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlar Çukurova Üniversitesi resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru Dilekçeleri

Özel Öğrencilik Dilekçe

Öğretmenlik Uygulaması II Özel Öğrencilik Dilekçe

 

Önemli Not: Çukurova Üniversitesinde Özel Öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin, “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevapların 13. Maddesinde” de belirtildiği üzere kendi üniversitelerine bizzat yazılı olarak bildirmeleri ve varsa kendi üniversitesinin belirlemiş olabileceği diğer süreçleri takip etmeleri esastır.

Çukurova Üniversitesi ilgili üniversitelere herhangi bir bildirimde bulunmayacak, öğrencilerin anılan uygulamalı eğitimleri başarmaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevapların 12. Maddesinde” E-Devlet üzerinden ulaşılabilecek YÖK e-transkript belgesi verilecektir.

Yukarıda anılan işlemler ile ilgili öğrencinin eksik yapmış olabileceği işlemler sonucunda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan Çukurova Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

 

EK-1

Özel Öğrenci olarak başvuru yapabilecek öğrencilerin kayıtlı olması gereken üniversiteler

 • Adıyaman Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İskenderun Teknik Üniversitesi
 • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
 • Sanko Üniversitesi

 

EK-2

Uygulamalı Eğitimleri Yüz Yüze olup Öğrenci Kabulü Yapılabilecek Programlarımız

Program/Ders

Kontenjan / Sınıf

Açıklama

Tıp Fakültesi

4. Sınıf 26 Kişi

5. Sınıf 26 Kişi

6. Sınıf 26 Kişi

Mevcut eğitim öğretim binaları tamamen yıkılmış olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerindeki fakültelerden Özel Öğrenci kabulü yapılacaktır.

Klinik ve fakülte imkanlarının mevcut öğrencilerimiz için sorun yaratmaması için her sınıf için 26 öğrenci alınabilecek (YKS kontenjanının %10’u)

Diş Hekimliği Fakültesi

 

4. Sınıf 10 Kişi

5. Sınıf 10 Kişi

Mevcut eğitim öğretim binaları tamamen yıkılmış olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerindeki fakültelerden Özel Öğrenci kabulü yapılacaktır.

Klinik ve fakülte imkanlarının mevcut öğrencilerimiz için sorun yaratmaması için her sınıf için 10 öğrenci alınabilecek (YKS kontenjanının %10’u)

Eczacılık Fakültesi

5. Sınıf

 

Sigorta işlemleri öğrencinin kendi üniversitesi tarafından yapılması koşuluyla öğrenci kabulü yapılacaktır.

Sadece Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki uygulama dersi alınabilecektir.

Diğer dersleri kendi üniversitesinde uzaktan öğretim yöntemi ile almalıdır.

7+1 Uygulayan Programlarımız

·         Tekstil Mühendisliği

·         Endüstri Mühendisliği

·         Gıda Mühendisliği

·         Otomotiv Mühendisliği

·         Konaklama İşletmeciliği

·         Kimya

·         Tarım Makinaları ve Teknolojileri

 

4. Sınıf (+1) dönemi öğrencileri

Sigorta işlemleri öğrencinin kendi üniversitesi tarafından yapılması koşuluyla öğrenci kabulü yapılacaktır.

Sadece İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamındaki uygulama dersi alınabilecektir.

Diğer dersleri kendi üniversitesinde uzaktan öğretim yöntemi ile almalıdır.

3+1 Uygulayan Programlarımız

Adana Meslek Yüksekokulu

·         Elektrik

·         Elektronik

·         İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

·         Makine

·         Otomotiv Teknolojisi

·         Tekstil Teknolojisi

AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

·         Coğrafi Bilgi Sistemleri

·         Elektrik

·         Elektronik Teknolojisi

·         Tekstil Teknolojisi

·         Makine

2. Sınıf (+1) dönemi öğrencileri

Sigorta işlemleri öğrencinin kendi üniversitesi tarafından yapılması koşuluyla öğrenci kabulü yapılacaktır.

Sadece İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamındaki uygulama dersi alınabilecektir.

Diğer dersleri kendi üniversitesinde uzaktan öğretim yöntemi ile almalıdır.

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

·         Sualtı Teknolojisi

 

Sigorta işlemleri öğrencinin kendi üniversitesi tarafından yapılması koşuluyla öğrenci kabulü yapılacaktır.

Sadece Uygulamalı Eğitim Çerçeve Yönetmeliği dersi kapsamındaki uygulama dersi alınabilecektir.

Diğer dersleri kendi üniversitesinde uzaktan öğretim yöntemi ile almalıdır.

Öğretmenlik Uygulaması II

Okullarda RPD Uygulamaları II

4. Sınıf olup Öğretmenlik Uygulaması II  veya Okullarda RPD Uygulamaları II Dersini alan öğrenciler

Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplarında 21. Maddede belirlenmiş olan Öğretmenlik Uygulaması II dersinin öğrencinin ikametgahının bulunduğu ilde alınması süreci de bir “Özel Öğrencilik” olması dolayısıyla; üniversitemizde eşdeğeri olan programlar için yapılan başvurular “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”ye istinaden ilgili fakültelerde Öğretmenlik Uygulaması dersini yürütecek öğretim elemanı sayısı ve MEB bünyesinde Adana İlinde ilgili alanda Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip bulunan öğretmen sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Öğrenci diğer dersleri kendi üniversitesinde uzaktan öğretim yöntemi ile almalıdır.

EK-3

Uygulamalı Eğitimleri Yüz Yüze olup Öğrenci Üniversitemizin mevcut durumu nedeniyle Özel Öğrenci Alamayacak Programlarımız

Birim

Öğrenci Kabul Edememe Nedeni

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çukurova Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi) binamızın hasarlı olması nedeniyle mevcut öğrencilerimizin staj süreçlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için özel öğrenci kabulü yapılamayacaktır.

Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Hayvan hastanemizin bulunmaması ve staj yeri imkanlarının ancak kendi öğrencilerimiz için yeterli olması nedeniyle özel öğrenci kabulü yapılamayacaktır.