Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Başvuru


AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU 

 

 Üniversitemiz için Araştırma Temel Alanları aşağıda sunulmuştur. Başvurular bu temel alanlar ile ilgili olabilecek ön değerlendirme heyetlerinin bulunduğu birimlere yapılacaktır.


·         Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

·         Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

·         Filoloji Temel Alanı

·         Güzel Sanatlar Temel Alanı

·         Hukuk Temel Alanı

·         İlahiyat Temel Alanı

·         Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı

·         Mühendislik Temel Alanı

·         Sağlık Bilimleri Temel Alanı

·         Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

·         Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

·         Spor Bilimleri Temel Alanı

 
Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru Beyan Formu

Beyan Formu Unvan Değişikliği

Beyan Formu Kurum Değişikliği

Beyan Formu Alan Uygunluk


                                               AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ


08-15 Ocak 2018    Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları

16-19 Ocak 2018    Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi

22 Ocak 2018          Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi

24-29 Ocak 2018     Başvuruların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

31 Ocak 2018          Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet 

                                Sayfasında İlanı

01-07 Şubat 2018     Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz

8-14 Şubat 2018       İtirazların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

15 Şubat 2018           Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı