Etkinlikler

...

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
MULTICONGRESS ADANA 4-5 Mayıs 2018

 

Üniversitemiz ev sahipliğinde "II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ " yapılacaktır. Farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak, disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmek amacıyla Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında çalışan akademisyen ve araştırmacıları kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Kongre Konuları; Sosyal Beşerî ve İdarî Bilimler Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, İlahiyat/Din Bilimleri, Hukuk, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Filoloji, Fen ve Matematik Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri.

Kongre Tematik Çalışmaları: Adana ve Çukurova Bölgesi çalışmaları, Milli Mücadele’de Adana, 100.Yılında Yeni Adana Gazetesi, Türkiye’de Yerel Basın (Dün, Bugün, Gelecek), Suriye mültecileri ve göç, Ortadoğu Krizi ve Güney İllerine Etkisi.

Sergi: Kongremizde özgün ve karma sergi düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.

Kongrede sunulan bildirilerin özet kitabı uluslararası bir yayınevinde e-kitap olarak basılacaktır.

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, kitapta bölüm olarak, uluslararası bir yayınevinde e-kitap şeklinde basılacaktır.

Kongre katılım belgesi, sözlü sunumun bitiminde oturum salonunda takdim edilecektir.

Kongre hakkında merak ettiğiniz diğer konular için multicongressadana@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Kongre web adresi: https://www.multicongress.net/

Önemli Tarihler:

  • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.01.2018
  • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:15.04.2018
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:20.04.2018
  • Kongre Ödeme Son Tarih:25.04.2018
  • Kongre Programını İlanı:28.04.2018
  • Kongre Başlangıç Tarihi:04.05.2018
  • Kongre Bitiş Tarihi:05.05.2018
  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi:04.06.2018

 

Kongre Katılım Ücreti:

Çukurova Üniversitesi mensubu akademisyenler ve Üniversitemiz enstitülerine kayıtlı yüksek lisans-doktora öğrencilerinin katılım ücreti: 200 TL olarak belirlenmiştir.