Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçentlik Sözlü Sınav Duyurusu

Temel Alanı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Bilim Alanı

1119-Makro İktisat

Adayın Adı Soyadı

Doç.Dr.Hakkı ÇİFTÇİ

Sınav Tarihi

26.07.2019

Sınav Saati

10:30

Sınav Yeri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanlığı 1.Blok 2.Kat Toplantı Odası