100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2020-2021 Bahar Yarıyılı Başvuruları

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK

 DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜ PROGRAM BURS ALAN ADI KONTENJAN
 Fen Bilimleri  Biyoteknolojii Doktora Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknoloji 3
 Fen Bilimleri Otomotiv Mühendisliği Doktora Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tibbi Malzemeler de dahil) 3
 Fen Bilimleri Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (RF, IR ve Akustik Sensörler, İleri Düzeyde Veri/Görüntü İşleme de dahil) 3

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2020-2021 Bahar Dönemi Başvuru takvimi: 

22  - 24 Mart 2021

25 Mart 2021

26 Mart 2021

26 Mart 2021

29 Mart 2021

29 Mart 2021

30 Mart 2021

Başvuru

Sınav (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)

Sınav sonuçlarının ilanı

Kesin kayıtlar

Yedeklerin İlanı

Yedekten kazananların kesin kaydı

Kesin kayıt listesinin Rektörlüğe iletilmesi

2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili burs alanlarında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,

4) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak,

Biyoteknolojii Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Otomotiv Mühendisliği Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

5) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,

6) Halihazırda Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak,

 

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 22 Mart – 24 Mart 2021 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a)      Aday tarafından doldurulacak başvuru formu;

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b)      Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c)      Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),

d)      Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e)      Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f)       2 adet fotoğraf,

g)      ALES veya TUS/DUS belgesi,

h)      KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan dil sınavı belgesi,

i)        Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri,

Başvurusu kabul edilen adaylar 25 Mart 2021 (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)  “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız