Duyurular

...

Son Sınıf Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Programı 2013-2014 Yaz Dönemi Ön Kayıt

Son Sınıf Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Programı 2013-2014 Yaz Dönemi Ön Kayıt

Bu duyuru,

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı kapsamında Çukurova Üniveristesi ve bu programla ilgili olarak Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolu imzalayan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Mersin Çağ Üniversitesi’nde 2013-2014 bahar dönemi sonu itibarıyla mezuniyet aşamasında olan veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olan öğrenciler içindir.


ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme Dışında 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi sonu itibarıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan ve aynı zamanda Üniversitemize tahsis edilen lisans programlarına ait kontenjanlara göre, halen mezuniyet aşamasında (son sınıf öğrencisi olan) veya bu dönemde mezun olanlar için 2013-2014 Yaz döneminde başlatılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programıyla ilgili olarak YÖK Başkanlığının 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda yapılacak olan ön kayıtlar konusundaki çalışmalar başlatılmış olup, gerekli açıklamalar en kısa surede http://formasyon.cu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. 24.06.2014

Duyurulur


Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Pedagojik Formasyon Birimi