100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 2021-2022 GÜZ YARIYILI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE
100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK
DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜ PROGRAM BURS ALAN ADI KONTENJAN
Fen Bilimleri Bahçe Bitkileri Doktora Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım
Uygulamaları dahil)
3
Sağlık Bilimleri Biyofizik Doktora Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, diyabet ve ateroskleroz) 3
Fen Bilimleri Biyoteknoloji Doktora Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji
(Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)
3
Sosyal Bilimleri Eğitim Bilimleri Doktora Psikoloji (Aile Psikolojisi, Klinik Psikoloji,
Bireysel ve Toplumsal Psikoloji Dahil)
3

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslara" göre her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 2.250 TL olarak ve 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç her hangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarı aylık 550 TL olarak belirlenmiştir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2021-2022 Güz Dönemi Başvuru takvimi:

30 Eylül- 05 Ekim 2021

07 Ekim 2021

08 Ekim 2021

11 Ekim 2021

12 Ekim 2021

Başvuru

Sınav (09:30 yazılı; 13:30 mülakat)

Sınav sonuçlarının ilanı

Kesin kayıtlar

Kesin kayıt yaptırmayan asılların yerine yedek adayların kaydı

2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili burs alanlarında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
1) T.C. vatandaşı olmak,
2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,
3) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,
4) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak,
5) İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

Bahçe Bitkileri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.
Biyofizik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.
Biyoteknoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.
Eğitim Bilimleri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.

6) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,
7) Halihazırda  Üniversitemizde  veya  başka  bir  yükseköğretim  kurumunda  100/2000  YÖK doktora bursiyeri olmamak,

Şartları  taşıyan  öğrenciler  başvurularını, 30  Eylül – 5  Ekim 2021 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu;
Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız
b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),
d) Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge
(Transkript),
e) Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre
sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,
f) 2 adet fotoğraf,
g) ALES veya TUS/DUS belgesi,
h) KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının
birinden alınan dil sınavı belgesi,
i) Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri,
Başvurusu kabul edilen adaylar 07 Ekim 2021 9:30’da yazılı, 13:30’da mülakata “Çukurova Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava
alınacaktır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul
ve esaslar için tıklayınız.