Çukurova Üniversitesi Ambleminin Hikayesi

Çukurova Üniversitesi kurulur kurulmaz ilk aklımıza gelen hususlardan biri de üniversitemizi sembolize edecek bir amblem bulmak oldu. Ancak amblemin öyle sıradan bir şey olmasını istemiyorduk. İddialı bir üniversiteye yakışacak iddialı bir amblemimiz olmalı, bu üniversite mensubu veya bu üniversiteden mezun herkes onu gururla taşıyabilmeli, muhafaza edebilmeliydi.

Bu konu Üniversite Senatosunda da ayrıntıları ile görüşülerek 14.12.1973 tarih ve 1/8 sayılı Senato Kararı ile amblemde Çukurova’yı karakterize etmek üzere pamuk bitkisi kozasını esas alan bir kompozisyonun yer almasına karar verildi.

Yine aynı oturumda alınan 1/9 sayılı karar ile hazırlanacak amblemin akademik kıyafetlerdeki atkı üzerine de işlenmesi kararlaştırıldı.

Ancak aradan geçen yoğun tempolu günler içinde amblem işi biraz yavaşladı. Ancak araştırmalar sürdürüldü. Çeşitli çevrelerden görüşler alındı, öneriler dinlendi.

Üniversite Senatosu konuyu tekrar gündemine alarak o güne kadar yapılan temas ve incelemeleri değerlendirdi ve 29 Kasım 1974 tarih ve 38/5 sayılı kararı ile, amblemle ilgili olarak bir yarışma açılmadan önce, fakültelerin görüşlerinin alınmasına karar verdi.
Üniversite Senatosu, fakültelerden gelen görüşleri de değerlendirerek 16 Kasım 1976 tarih ve 106/1 sayılı kararla Çukurova Üniversitesi Amblemi için yarışma açılmasına, amblem yarışması için seçici kurul oluşturulmasına ve dereceye girenlere ödül verilmesine karar verdi.

Seçici kurulda Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden bir, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulundan bir, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Kürsüsünden bir öğretim üyesinin bulunması, Üniversitemizi seçici kurulda Prof. Dr. Lütfullah Aksungur ve Prof. Dr. Muhsin Yılmaz’ın temsil etmesi, yarışma sonucu birinciye 12.500 TL., ikinciye 7.500 TL., üçüncüye 5.000 TL., birinci ve ikinci mansiyonlara da 2.000’er TL. ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Yarışma sonucu dereceye giren eserler Senato salonunda sergilendi. Birinci gelen eser ile ilgili olarak müellifi tarafından ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Senato üyeleri eser müellifini soru yağmuruna tuttu. Başlangıçta bugünkü üniversite amblemine hemen ısınıverdiğimizi söyleyemem. Biz amblemde harf yerine Çukurova’yı simgeleyecek bazı figürleri düşlüyorduk. Hatta daha önceki Senato toplantılarından birinde amblemde sembol olarak pamuk kozasının olmasını dahi kararlaştırmıştık. Önümüze konan ise iki harften oluşan bir şekildi. Ancak eserin müellifinin açıklamaları ile amblemi daha başka gözle görmeye, ambleme ısınmaya, sevmeye başladık. Bugün Rektörlük müzesinde sergilenen amblem orijinal renk ve şekildeki, yarışmayı kazanan amblemdir.

Üniversite Senatosunun aldığı, amblemin öğretim üyeleri binişlerindeki atkılara işlenmesi kararı, o günden bu güne aksine bir karar alınmadığından, hala geçerliliğini korumakta olmasına rağmen bu uygulama nedense başlatılmadı, unutulup gitti. Her halde gerçekleştirilebilse çok güzel bir uygulama olur.

Prof. Dr. Erdoğan Pekel
Emekli Öğretim Üyesi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü

"Adana Ziraat Fakültesi’nden Çukurova Üniversitesi’ne: Belgelerle Anılar",
 (Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:230) Mayıs-2000'den alınmıştır.