ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI

Üniversitemiz personeli için, 04/12/2021 tarihinde yapılan, ancak iptal edilen görevde yükselme yazılı sınavı, 26/06/2022 tarihinde yeniden yapılacaktır. Yapılacak olan yeni sınava, 27/10/2021 – 04/11/2021 tarihleri arasında sınav ücretini yatırmış olan adaylar katılabilecektir./p>

SINAV TAKVİMİ

Yazılı Sınav Tarihi

26 Haziran 2022

Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanması

30 Haziran 2022

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci

01 Temmuz 2022 – 07 Temmuz 2022

İtirazların Değerlendirilmesi

18 Temmuz 2022 – 29 Temmuz 2022

Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

01 Ağustos 2022

Sözlü Sınav

Tarihi daha sonra ilan edilecektir.

SINAVIN KONU BAŞLIKLARI

 

SORU SAYISI

SORU SORULACAK KONU BAŞLIKLARI

ŞEF

KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ

MEMUR-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ-ŞOFÖR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek ve geçici maddeler hariç)

25

20

25

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu (Ek ve geçici maddeler hariç)

5

5

5

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

3

3

3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Ek ve geçici maddeler hariç)

15

15

15

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Ek ve geçici maddeler hariç)

10

10

10

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Ek ve geçici maddeler hariç)

10

10

10

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

3

3

3

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3

3

3

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

2

2

2

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2

2

2

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Yönetmelik

2

2

2

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

0

5

0

Toplam

80

80

80