Duyurular

...

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Başvuruları Başlamıştır

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK

 DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜ PROGRAM BURS ALAN ADI KONTENJAN
 Sağlık Bilimleri  Hemşirelik Doktora Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği) 3
 Fen Bilimleri  Zootekni Doktora Zootekni ve Hayvan Besleme 3
 Fen Bilimleri  Bilgisayar Mühendisliği Doktora Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 3
 Sağlık Bilimleri  Biyoistatistik Doktora Biyoenformatik- Biyoistatistik 3
 Fen Bilimleri  Gıda Mühendisliği Doktora Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi 3
 Fen Bilimleri  Bitki Koruma Doktora Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil) 3
 Fen Bilimleri  Bahçe Bitkileri Doktora Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) 3
 Fen Bilimleri  Fizik Doktora Mikro ve Nanoteknoloji 3

 

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslara" göre her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık 2.250 TL olarak ve 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç her hangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarı aylık 550 TL olarak belirlenmiştir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Bahar Dönemi Başvuru takvimi: 

11 Şubat - 15 Şubat 2019

19 Şubat 2019

21 Şubat 2019

22-25 Şubat 2019

26 Şubat 2019

27 Şubat 2019

Başvuru

Sınav (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)

Sınav sonuçlarının ilanı

Kesin kayıtlar

Kesin kayıt yaptırmayan asılların yerine yedek adayların ilanı

Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kaydı

 

2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili burs alanlarında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,

4) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak,

Hemşirelik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Zootekni Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Bilgisayar Mühendisliği Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Biyoistatistik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Gıda Mühendisliği Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Bitki Koruma Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Bahçe Bitkileri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Fizik Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

5) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,

6) Halihazırda Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak,

 

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 11 – 15 Şubat 2019 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a)      Aday tarafından doldurulacak başvuru formu;

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b)      Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c)      Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),

d)      Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e)      Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f)       2 adet fotoğraf,

g)      ALES veya TUS/DUS belgesi,

h)      KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan dil sınavı belgesi,

i)        Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri,

Başvurusu kabul edilen adaylar 19 Şubat 2019 9:30’da “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız